บริษัท อีสเทิร์น กรุ๊ป จำกัด

บริการการตรวจสอบและทดสอบ

บริการตรวจสอบและทดสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump Systems) ตามที่กฏหมายได้กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบและทดสอบ รวมทั้งมีบริการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์สำหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้สามารถพร้อมทำงานได้ตลอดเวลา และให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งทางบริษัท ฯ ได้ใช้มาตรฐาน วสท. และ NFPA25 ในการตรวจสอบและทดสอบ จึงมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ในระบบดับเพลิงของท่านจะทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตในการตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

- ตรวจและทดสอบตู้ Control Fire Pump และ Jockey Pump
- ตรวจสอบระบบสายไฟและสภาพอุปกรณ์ภายในตู้
- ตรวจเช็คและทดสอบ Function การทำงานต่าง ๆ ของตู้ Control
- ตรวจเช็คและทดสอบหลอดไฟแสดงผลต่าง ๆ ของตู้ Control
- ตรวจเช็คและทดสอบ Switch ควบคุมต่าง ๆ ของตู้ Control
- ตรวจเช็คระบบประจุ Battery
- ตรวจและทดสอบ Engine Pump และ Jockey Pump
- ตรวจสอบระบบสายไฟ
- ตรวจสอบระบบระบายความร้อนและระบบหล่อลื่น
- ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นและค่าความถ่วงจำเพาะของ Battery
- ตรวจสอบมาตรวัดต่าง ๆ ของ Engine
- ตรวจสอบระบบ Start
- รายงานสรุปและข้อเสนอแนะ 1 ฉบับบริษัท อีสเทิร์น กรุ๊ป จำกัด
Contact US
บริษัท อีสเทิร์น กรุ๊ป จำกัด

14/85 หมู่ที่18 ซอยลำลูกกา29(ศรีสง่า) ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 Tel : 02-972-9540 086-309-7870 E-Mail : info@eastern-thai.com