ชื่องาน                 : บริษัท คอนติเนนตัลบรรจุภัณฑ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สถานที่                : รังสิต

ประเภทงาน          : Fire Alarm

ระยะเวลาทำงาน    : 3 วัน

แล้วเสร็จ              : ภายในกำหนด

Download           : ภาพการปฏิบัติงาน (rar)

Programmer       : Mr. Prasong Jimarsa

Update               : 12 ม.. 2554

 


ป้ายหน้าบริษัท

ป้ายหน้าบริษัท

ป้ายหน้าบริษัท

ด้านหน้าอาคาร

ด้านหน้าโรงงาน

ภายในโรงงาน

การติดตั้งตู้ FCP

ภายในตู้ FCP

จัดเก็บสาย

การเข้าสาย Zone

แผงวงจรด้านฝาตู้ FCP

ตู้ FCP ติดตั้งแล้วเสร็จ

Manual Station

Horn เตือนภัย

การตรวจวัดค่าความดัง Horn

การตรวจวัดค่าความดัง Horn

การตรวจวัดค่าความดัง Horn

การตรวจวัดค่าความดัง Horn

การตรวจวัดค่าความดัง Horn

ค่าความดังที่อ่านได้

ค่าความดังที่อ่านได้