ชื่องาน                 : บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สถานที่                : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ประเภทงาน          : Fire Alarm

ระยะเวลาทำงาน    : 2 วัน

แล้วเสร็จ              : ภายในกำหนด

Download           : ภาพการปฏิบัติงาน (rar)

                         : รายงาน (rar)

Programmer       : Mr. Prasong Jimarsa

Update               : 17 มิ.ย. 2554

 


ป้ายหน้าบริษัท

ป้ายหน้าบริษัท

ตู้ Fire Alarm ตู้ที่ 1

ภายในตู้ FCP ตู้ที่ 1

Terminal ของตู้ FCP

Battery ของตู้ FCP

ป้ายรู่นของตู้ FCP

Terminal ของตู้ FCP

Switch ควบคุม

ตู้ FCP ตู้ที่ 2

ภายในตู้ FCP ตู้ที่ 2

Switch ควบคุม

Battery ของตู้ FCP

อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ

อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ

Alarm Bell

Alarm Bell

การวัดค่าความด้ง

ค่าความดังสิ่งแวดล้อม = 96.3

ค่าความดังที่วัดได้ = 100.1

Smoke Detector

การทำความสะอาด Smoke Detector

การวัดระดับแรงดันไฟ Zone ที่ฐานอุปกรณ์

การทดสอบ Smoke Detector

ไม่มีแรงดันไฟ Zone