ชื่องาน                 : ลีราฟรีเน่ คอนโด

สถานที่                : ถนนสุขุมวิทย 31

ประเภทงาน          :  Fire Alarm

ตู้ Fire Alarm       :  EST - 3

ชนิดอาคาร           อาคารสูง 29 ชั้น

ระยะเวลาทำงาน    : 2 วัน

แล้วเสร็จ              : ภายในกำหนด

Download           : ภาพการปฏิบัติงาน (rar)

                         : รายงาน (rar)

Programmer       : Mr. Prasong Jimarsa

Update               : 26 ส.ค. 2554

 


ป้ายอาคาร

ทางเข้าอาคาร

พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการ

ตู้ FCP

ตู้ FCP

ตู้ FCP

ตู้ FCP

Battery ตู้ FCP

ตู้แผนผัง