ชื่องาน                 : อาคาร สุขประพฤติ (บริษัท รวมนครก่อสร้าง จำกัด)

สถานที่                : ถนน ประชาชื่น

ประเภทงาน          :  Fire Alarm

ตู้ Fire Alarm       :  Secutron

ชนิดอาคาร           อาคารสูง 26 ชั้น

ระยะเวลาทำงาน    : 10 วัน

วันเริ่มปฏิบัติงาน    : 26 ก.ย. 2555

วันที่แล้วเสร็จ        : 4 ส.ค. 2555

แล้วเสร็จ              : ภายในกำหนด

Download           : ภาพการปฏิบัติงาน (rar)

                         : รายงาน (rar)

Programmer       : Mr. Prasong Jimarsa

Update               : 30 ก.ย. 2555