ชื่องาน                 : บริษัท วายเอ็นพีที เพรส แอนด์ ดายส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่                : นิคมอุตสาหกรรม โรจนะ

ประเภทงาน          :  Fire Alarm

ตู้ Fire Alarm       :  Nohmi

ชนิดอาคาร           โรงงานอุตสาหกรรม

ระยะเวลาทำงาน    : 1 วัน

วันเริ่มปฏิบัติงาน    : 24, 25, 26 กันยายน และ 5 ตุลาคม 2555

วันที่แล้วเสร็จ        : 5 ต.ค. 2555

แล้วเสร็จ              : ภายในกำหนด

Download           : ภาพการปฏิบัติงาน (rar)

                         : รายงาน (rar)

Programmer       : Mr. Prasong Jimarsa

Update               : 18 ธ.ค. 2555