ชื่องาน                 : บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานกำแพงเพชร

สถานที่                : จ.กำแพงเพชร

ประเภทงาน          :  Fire Alarm

ตู้ Fire Alarm       :  Nohmi

ชนิดอาคาร           อาคารโรงงานอุตสาหกรรม

ระยะเวลาทำงาน    : 15 วัน

วันเริ่มปฏิบัติงาน    : 16 มกราคม 2556

วันที่แล้วเสร็จ        : 26 กุมภาพันธ์ 2556

แล้วเสร็จ              : อยู่ระหว่างดำเนินการ

Download           : ภาพการปฏิบัติงาน (rar)

                         : รายงาน (rar)

Programmer       : Mr. Prasong Jimarsa

Update               :  7 ก.พ. 2556

 


ป้ายหน้าสถานประกอบการ

ทางเข้าสถานประกอบการ

สถานประกอบการ

นำรถกระเช้าเข้าหน้างาน

ขนนย้ายลงจากรถ

ขนนย้ายลงจากรถ

ขนนย้ายลงจากรถ

ขนนย้ายลงจากรถ

ขนนย้ายลงจากรถ

ข้นย้ายลงแล้วเสร็จ

อบรมความปลอดภัย

อบรมความปลอดภัย

เข้าแถวก่อนปฏิบัติงาน

เข้าแถวก่อนปฏิบัติงาน

Smoke Detector สกปรก

ทดสอบ Smoke ในที่สูง

ทดสอบ Smoke ในที่สูง

แกะ Smoke ทำความสะอาดภายใน

ทดสอบ Smoke Detector

ปลดอุปกรณ์ออกเพื่อทำความสะอาด

ปลดอุปกรณ์ออกเพื่อทำความสะอาด

ปลดอุปกรณ์ออกเพื่อทำความสะอาด

แกะทำความสะอดา

แกะทำความสะอาด

แกะทำความสะอาด

ทำความสะอาดแล้วเสร็จ

ตู้ FCP ยี่ห้อ Nohmi

ภายในตู้ FCP

ตรวจสอบ Terminal ของตู้ FCP

ตรวจสอบสภาพภายนอกของ Battery

ตรวจวัดแรงดันไฟ Battery

ตรวจวัดแรงดันไฟ Chart Battery

ตรวจวัดแรงดันไฟ Battery

ตรวจวัดแรงดันไฟ Zone

ตรวจวัดแรงดันไฟ Battery

ตรวจวัดแรงดันไฟ Battery

ไม่มีแรงดันไฟ Zone Detector

มีแรงดันไฟ Zone Detector

ไม่มีแรงดันไฟ Zone Detector

วัดค่าความดังกระดิ่ง

วัดแรงดันไฟ Alarm Bell

วัดแรงดันไฟ Alarm Bell

ทดสอบ Manual Station

วัดค่าความดังกระดิ่ง

วัดค่าความดังกระดิ่ง

วัดค่าความดังกระดิ่ง

วัดค่าความดังสิ่งแวดล้อม

วัดค่าความดังกระดิ่ง

รถกระเช้าทำงานในที่สูง

รถกระเช้าทำงานในที่สูง

รถกระเช้าทำงานในที่สูง

รถกระเช้าทำงานในที่สูง

รถกระเช้าทำงานในที่สูง

ปลดอุปกรณ์ออกทำความสะอาด

ปลดอุปกรณ์ออกทำความสะอาด

ปลดอุปกรณ์ออกทำความสะอาด

Smoke ก่อนทำความสะอาด

ทำความสะอาด Smoke Detector

ทำความสะอาด Smoke Detector

ปลดอุปกรณ์ออกทำความสะอาด

ตรวจพบอุปกรณ์ใส่ไม่สนิด

ตรวจพบอุปกรณ์ใส่ไม่สนิด

ตรวจพบอุปกรณ์ใส่ไม่สนิด


ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายคอม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

14/85 ซ. ศรีสง่า ถ. ลำลูกกา ต. คูคต อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130

โทร. 02 - 995 - 9476, โทรสาร. 02 - 532 - 1073 สายด่วน (Online 24 Hr)  086 - 309 - 7870