ชื่องาน                 : บริษัท บางกอกแคน จำกัด

สถานที่                : อ. ลำลูกกา

ประเภทงาน          :  Fire Alarm

ตู้ Fire Alarm       :  Nohmi

ชนิดอาคาร           อาคารโรงงานอุตสาหกรรม

ระยะเวลาทำงาน    : 3 วัน

วันเริ่มปฏิบัติงาน    : 6 มกราคม 2556

วันที่แล้วเสร็จ        : 8 กุมภาพันธ์ 2556

แล้วเสร็จ              : ภายในกำหนด

Download           : ภาพการปฏิบัติงาน (rar)

                         : รายงาน (rar)

Programmer       : Mr. Prasong Jimarsa

Update               :  29 เม.ย. 2556

 


ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายคอม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

14/85 ซ. ศรีสง่า ถ. ลำลูกกา ต. คูคต อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130

โทร. 02 - 995 - 9476, โทรสาร. 02 - 532 - 1073 สายด่วน (Online 24 Hr)  086 - 309 - 7870