ชื่องาน                 : บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่                : นิคมอุตสาหกรรม เหมราช

ประเภทงาน          :  Fire Alarm

ตู้ Fire Alarm       :  Nationnal

ชนิดอาคาร           อาคารโรงงานอุตสาหกรรม

ระยะเวลาทำงาน    : 2 วัน

วันเริ่มปฏิบัติงาน    : 1 เมษายน 2556

วันที่แล้วเสร็จ        : 2 เมษายน 2556

แล้วเสร็จ              : ภายในกำหนด

Download           : ภาพการปฏิบัติงาน (rar)

                         : รายงาน (rar)

Programmer       : Mr. Prasong Jimarsa

Update               :  26 เมษายน 2556

 


ป้ายบริษัท

การทดสอบ Smoke Detector

การทดสอบ Smoke Detector