ชื่องาน                 : ณ. บริษัท ซันโค โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่                : นิคมโรจนะ

ประเภทงาน          :  ตรวจสอบระบบ Fire Alarm

ตู้ Control            : Nohmi

ชนิดอาคาร           : โรงงานอุตสาหกรรม

ระยะเวลาทำงาน    : 1 วัน

วันเริ่มปฏิบัติงาน    :   14 พ.ย.2557

วันที่แล้วเสร็จ        :   14 พ.ย.2557

แล้วเสร็จ              : ภายในกำหนด

Download            : ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน (RAR)

                          : รายงาน (RAR)

Programmer       : Mr. Prasong Jimarsa

โทร                    : 086 - 309 - 7870

Update               : 2557